Close

18. november 2019

Bestilling av akutt timer på nett

Du kan nå bestille akutt timer på nett samme dag. Når det gjelder akutt timer til dagen etterpå frigjøres disse timene kl. 16.00
På akutt time er det kun en problemstilling som kan tas opp.