Close

18. april 2016

Informasjon til pasienter ved Nytorget Legesenter

Vi forsøker så godt vi kan å holde tiden her på legesenteret, men likevel blir vi av og til forsinket I forhold til timelisten. En vanlig konsultasjon er på 15 eller 20 min, mens en akuttime er på 10 min.

Av og til skyldes forsinkelsene uforutsette ting som akutte skader, telefoner fra sykehus som må besvares osv. Dette er nødvendige gjøremål som dessverre ikke alltid lar seg planlegge, og som kan gjøre at vi blir noe forsinket. Andre ganger skyldes det at lege/pasient bruker mer tid enn det er satt av til. Legen er ansvarlig for å overholde tidsrammene, men du som pasient kan hjelpe til med dette gjennom følgende:

  • Tenk gjennom før du kommer inn til legen hva som er viktigst for deg å ta opp i dag.
  • Skriv gjerne ned på en lapp de tingene du ønsker å ta opp, så kan vi tidlig i konsultasjonen bli enige om hva vi skal prioritere i dag.
  • Når du får ØH-time (øyeblikkelig hjelp), vær klar over at tiden da er begrenset til kun 10 min.

Om vi spiller på lag på denne måten blir det færre forsinkelser og mindre irritasjon for deg som pasient!

Hilsen oss på Nytorget Legesenter