Close

21. oktober 2021

Influensavaksine 21/22 fra og med uke 44.

Influensvaksinen settes fra og med uke 44.

Tidspunkt: Alle ukedager fra kl. 08:30 – 10:30 og 12.00 -14.00.

Husk å trekke kølapp til laboratoriet.

De som har legetime kan få satt vaksinen inne hos legen.

 

Hvem bør vaksinere seg?

Alle fra fylte 65 år.

Gravide etter  12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester) Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.

Beboere i omsorgsboliger og sykehjem.

 

Barn og voksne med:

Diabetes type 1 og 2.

Kronisk lungesykdom, hjerte og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt.

Kronisk nevrologisk  sykdom eller skade.

Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)

Svært alvorlig fedme (KMI over 40)

Personer med astma.

Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege.