Close

Monthly Archives: august 2020

Oppdatert prisliste 2021-22

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget kroner Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld,legevakt:160/280 Tillegg ved konsultasjonsvarighet utover 20 min., repeteres per påbegynt 15 min  10 Sykebesøk på dagtid/kveld: 223/357 Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk : 52/38 Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte,bud:58 Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist: 69 […]

Read More