Close

Monthly Archives: august 2020

Oppdatert prisliste

Betaling/oppgjør Betaling av egenandel og andre kostnader ifm tjenester ved kontoret skal skje på betalingsautomaten samme dag. Regning som ikke betales samme dag vil bli fakturert. OBS: For bestilt enkeltime som ikke benyttes/avbestilles, eller avbestilles senere enn 24 timer før aktuelle time, vil konsultasjonshonoraret faktureres. Slik betaling kan kreves også av alle pasienter som er […]

Read More