Close

28. februar 2020

Siste nytt fra legesenteret om viruset

Alle fastleger er tilgjengelig på E-konsultasjon via Helsenorge.no. Ved videokonsultasjon må timebestillingen merkes med «video». Du vil du få tilsendt en link på SMS for å starte videokonsultasjonen på smarttelefonen din. Ved livstruende sykdom ta kontakt på tlf. 113.

Sjekk offisielle kilder til informasjon før du ringer. Den nyeste informasjonen blir publisert på fhi.no og stavanger.kommune.no. Hvis du ikke finner svar på disse nettsidene kan man ringe nasjonal publikumstelefon (815 55 015) som er åpen på dagtid fra 08.00-15.30 hverdager. Testing av koronavirus foregår foreløpig i regi av Stavanger legevakt, ved mistanke om smitte ta kontakt med dem på telefon 51914030.

Melding fra Helsedirektoratet

Fraværsgrensen på videregående skoler endres som følge av koronaviruset. Helsedirektoratet har bedt om at elever på videregående skoler som har fravær av helsemessige grunner, slipper å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet sitt. Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

– Vi er nå i en situasjon med stort press på helsetjenesten. Det er derfor avgjørende ikke å belaste helsetjenesten unødig mye. Vi må planlegge for at mange vil bli syke og vil komme til å ha behov for hjelp fra helsetjenesten. I en slik situasjon vil det ikke være forsvarlig å belaste fastlegene og andre deler av helsetjenesten med henvendelser fra elever som trenger legeerklæring for dokumentert fravær. Dette begrunnes først og fremst i hensynet til kapasitet i helse- og omsorgstjenesten, men også i hensynet til smitteforebygging, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Vi ber derfor Kunnskapsdepartementet om å endre fraværsreglementet, i en begrenset periode i forbindelse med utbrudd av korona 2019-nCoV, slik at elever ikke trenger dokumentasjon på helsebetinget fravær fra helsetjenesten, forsetter Guldvog.

Kunnskapsdepartementet skriver i en pressemelding 4. mars 2020 at den midlertidige forskriftsendringen går ut på at elever som har fravær av helsegrunner kan bruke egenmelding hvis de er over 18 år, eller få bekreftelse fra foreldrene hvis de er yngre. Endringene vil også gjelde for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis. Endringene varer til 1. august 2020, så framt det ikke skjer endringer i helsemyndighetenes vurderinger som gjør at den bør forlenges eller forkortes.