Close

4. oktober 2019

Influensavaksine 2019/20

Vi begynner vaksinering av årets influensavaksine til pasienter i risikogrupper, onsdag 23. oktober 2019.

Influensavaksine anbefales spesielt for:

*Diabetes type 1 og 2.

*Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester).  Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon.

*Beboere i omsorgsboliger og sykehjem.

*Alle fra fylte 65 år.

*Barn og voksne med:

*  Diabetes type 1 og 2

* Kronisk  luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt

* Nedsatt immunforsvar.

*Svært alvorlig fedme (KMI over 40)

*Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig

helserisiko,  etter individuell vurdering av lege

 

I tillegg anbefales Influensavaksine til:

* Helsepersonell, inkludert studenter og lærlinger, som har pasientkontakt.

*Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter.

*Svinerøktere og andre som regelmessig kontakt med levende griser.